Porakaivon käyttö ja huolto

Porakaivon käytössä ja huollossa on muistettava muutamia tärkeitä asioita.

 • Kaivon suu tulee kaikissa olosuhteissa suojata, jotta sinne ei pääse ylimääräistä ainesta.
 • Pumpun asentaminen tulee suorittaa siten, ettei kaivoon pääse valuma- tai pintavesiä.
 • Pumpun asennus tulee teettää ammattitaitoisella ja kokeneella asentajalla. Sama koskee pumpun nostoa kaivosta.
 • Halutessanne veden laatututkimuksesta luotettavan tuloksen, tehkää se aikaisintaan 2 kk:n kuluttua kaivon käyttöönotosta.
 • Veden kohtuulliseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota laadun säilyttämiseksi.
 • Mikäli kaivo on talvella käyttämättä tai rakennus kylmänä, on huolehdittava vesijärjestelmän tyhjentämisestä tai pumppulaitteiden lämmittämisestä.
 • Painesäiliön ilmamäärä tai kalvopainesäiliön esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä väh. 2 krt vuodessa
 • Huoltokaivon lämpöeristys tulee toteuttaa siten, että kaivon tuuletus säilyy. Villaeristettä ei saa käyttää.
 • Jos kaivoon kertyy sakkaa tai epäpuhtauksia, on se puhdistettavissa.
 • Louhintatyöt kaivon läheisyydessä voivat vahingoittaa kaivoa
 • Maanparannustyöt kaivon lähettyvillä saattavat vaikuttaa vedenlaatuun
 • Älä käsittele kaivon välittömässä läheisyydessä sellaisia aineita, jotka maaperään joutuessaan voivat saastuttaa kaivoveden.
 • Kaivossa tulee huolehtia myös tuuletuksesta, jotta radon poistuu kaivosta
 • Vesianalyysia suositellaan tehtäväksi 3-5 vuoden välein