Ajankohtaista

PT Energia Poraus Oy:n tiedotteet

22.04.2024

Meillä on tehdasvalmisteinen vedenseparointi kone käytössä huhtikuu 2024 alkaen

Meillä on tehdasvalmisteinen vedenseparointi kone käytössä huhtikuu 2024 alkaen

Maaliskuussa 2024 etelä-suomen viranomaiset julkistivat uuden työmaavesien ohjeistuksen, jossa kiintoainepitoisuuden tiukentunut pitoisuus saa jatkossa olla enää 30 mg/litrassa, entisen 300mg/l ohjeen mukaan.

  • Tämä pääkaupunkiseudun ympäristönsuojeluviranomaisten ja Helsingin seudun vesihuoltopalveluiden (HSY) laatima työmaavesiohje sisältää tiivistettynä suositeltavia toimenpiteitä laadukkaaseen työmaavesien käsittelyyn. Toiminnanharjoittaja vastaa aina siitä, että toimii ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittaja voi käyttää tätä ohjetta avuksi arvioidessaan toimintansa hyväksyttävyyttä.
    Ohjetta täydentää kaksi liitettä: Pääkaupunkiseudun työmaavesien käsittely - esimerkkejä hyvistä käytännöistä, vedenlaadun seurannasta sekä muuta vesiensuojelutietoa (Liite 1)https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje/2.html . Se on tehty antamaan työkaluja ohjeen noudattamiseen.
    Toinen liite on työmaavesien tilan havainnointia varten kehitetty  työmaavesien seurantalomake (Liite 2)https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje/3.html

Huomaa, että hulevesiviemärit purkavat lähimpään vesiympäristöön, kuten ojaan, puroon tai mereen.
Etelä suomessa alueet, jotka kuuluvat herkän vesialueen kohteeksi, kyseinen veden separointi on erityisen tärkeää.

Tällä hetkellä olemme Suomessa ainoa porausyritys, jolla on käytössä tehdasvalmisteinen separointikone, joka puhdistaa ensin vettä ja sen jälkeen ns. lingolla erotellaan kiintoaines, jonka jälkeen vesi on kiintoaineen osalta lähes puhdasta ja veden voi laskea hulevesiviemäriin. Teemme parhaillaan testauksia eri kalliolaaduille sekä vesituotoille, kone puhdistaa vettä kiintoaineksesta 9000 l/ tunnissa.

Pienempiin kohteisiin, joissa ei ole näin tiukka kiintoainepitoisuus seuranta voidaan käyttää pienempää lokeroitua separointi lavaa vedenpuhdistukseen.