Blogi

Kokoamme kattavaa tietopankkia poraamiseen ja muuhun alaan liittyvään tietouteen.

Onko sinulla aihe mielessä mitä olisi hyvä käsitellä? Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota, kysy tai anna palautetta.

Aloitamme blogin kirjoittamisen liittyen alaamme ja toimintaamme

Julkaistu 21. syyskuuta 2019

Saamme paljon kyselyjä liittyen maalämpöporauksiin ja niihin liittyviin ongelmiin. Kysyvä ei tieltä eksy- näinhän se on maalämmössäkin, kannattaa jakaa tietoa eikä jättää asioita arvailujen varaan.

Alallamme on paljon yrittäjiä (n. 60 kpl), osalla on vuosien kokemus takana ja osalla ammattitaitoa ei ole vielä välttämättä ole riittävästi.

Yrityksien taustoja on nykyisin helppo selvitellä netissä mm. kotisivujen kautta, Ytj:n tai foorumien sekä muiden yleisten kirjoittelujen kautta.

Nettikirjoittelussa on vaarana tosin,että kilpaileva toimija, joka ei ole yhteistyökykyinen muiden alalla toimijoiden kanssa, ei anna ehkä oikeaa tietoa kilpailijasta tai asiakas ei ole välttämättä ymmärtänyt oikein tilanteita joita tontilla sattunut ja kertoessaan asioita nettisivustoilla, ei  ole välttämättä antanut oikeaa tietoa asioista kirjoittelussaan, tämä aiheuttaa usein turhaa spekulontia.

Kyllähän se vaan on,että työ tekijäänsä opettaa. Meidän alalle ei ole virallista koulua eikä oppikirjasta voi lukea ratkaisuja vaan on täytynyt mennä kokemuksen kautta ja näinhän se tieto ja taito karttuu, alamme vanhimmat porausyrittäjät ovat tänä päivänä kultaakin kalliimpia antaessaan tietojaan muille urakoitsijoille.Kiitos ja kumarrus siitä heille :)

Kaikille alamme yrittäjille sattuu hyviä ja huonoja referenssejä, erona on tietysti, miten huonot referenssit hoidetaan.

Parisen vuotta sitten alalle ruvettiin vaatimaan ammattipätevyyttä porareilta ja ensimmäisiä ammattipätevyyden omaavia porareita onkin jo valmistunut, meidän yrityksemme mukaan lukien ensimmäisten joukossa.

Aloitamme blogin kirjoittamisen selventääksemme alalla olevia epäselvyyksiä, ensimmäisenä voisimme aloittaa tapauksista joissa asiakas ei ole ymmärtänyt mitä Tontille purku -tarkoittaa.

Tontille vai lavalle purku

Uudisrakennuskohteissa pystytään monesti tekemään tontille purku,joka tarkoittaa käytännössä maalämpöreiän porauksesta tulevaa kivituhkaa kallioporauksesta sekä maapeitepaksuuden läpi porattaessa hiekkakerroksen aineksia,jotka on mahdollista porauksen yhteydessä purkaa rakentamattomalle tontille.

Usein vesimassa ja kivituhka voidaan purkaa esim. louhitulla tontilla louhikkoon tai kaivaa esim. isompi monttu jonne purku voidaan tehdä ja vesimassan imeytyessä maaperään kaivanto kivituhkineen on mahdollista peitellä maanalle piiloon tai käyttää täytemaihin jne.

Maaporaus eli hiekkaosuus on normaalia jättää porauspaikan eteen maahan, joka on mahdollista myöhemmin siistiä pois tai lyhyemmällä maaporauksella se voidaan ohjata joustavalla purkuputkella lavalle, pitkissä purkuväleissä maaporauksen hiekka-ainesta ei aina pysty purkamaan putken kautta lavalle. Hiekka-ainesta tulee enemmän ja sekoittuessaan veden kanssa ja sisältäen esim. isompia kiviä lokaputki saattaa tukkeutua ja aiheuttaa porarillekin vaaratilanteen.

Kivituhka ei ole siistissä kasassa porauspaikan vieressä.

Saneerauskohteissa joissa on valmiit nurmialueet ja hienot pihat ei suositella tontille purkua vaan kohteissa purku kannattaa tehdä lavalle purku,josta joutuu vähän maksamaan extraa mutta piha-alue jää siistimmäksi.

Kannattaa huomioida,että poravaunu painaa 9000 kg joten painautuma jälkiä tulee aina ja se on normaalia. Tarvittaessa minimoidessaan painautuma jälkiä on mahdollista suojata esim. isoilla vanerilevyillä ajoreittiä. 

Olemme ladanneet Youtubeen videoita, joista näkee tontille purkua

Purku tontille lokaputken pää

Pellolle purku

Varovaisuus  purkupaikalla tai porauspaikan lähellä

Asiakkaalla ei ole lupaa olla porauksen aikana vaara-alueella vaan suojaetäisyyttä tulisi noudattaa aina vaikkei porari siitä antaisi erikseen ilmoitusta. 

Suomessa on olemassa ennakkotapaus, jossa käräjäoikeus tuomitsi porausyrittäjän korvausvelvolliseksi, asiakas oli ollut purkupaikalla ja lokaputki tukkeutui ja "räjähti" liitoksista jolloin se osui asiakkaan jalkaan.

Isku oli sen verran kova,että asiakkaan jalka jouduttiin amputoimaan.

Kyseinen tapaus ei ole sattunut meille mutta toisen vahingosta viisastuneena,  olemme lisänneet omiin koneisiin kaikkialle näkyville VAARAETÄISYYS 25 m sekä turvallisuustiedote on porausprosessioppaassamme, jolloin se on tiedotettu asiakkaalle,

asian tiedottamisesta on informoitu myös jälleenmyyjillemme.

Kun tavoitetaan kallio maaporauksen jälkeen

Kun kallio tavoitetaan, tehdään rautaputkella siihen lakisääteinen tiivistys 1- 6 m riippuen kallion laadusta ja putken jaosta. Yleisin rautaputkien jako on 3 m välein.

Pohjavesialueella tiivistystä tulee tehdä + 6 m lisää kiinteään kallioon jolla varmistetaan riittävä tiivistys eikä pintavesiä kaivoon pääse valumaan.

Kun kallio on tavoitettu, vaihdetaan pilotti, jolla poraus tehdään hiekkakerroksen läpi kallioterään, jonka koko voi olla 110 -115 mm riippuen kuinka uusi ja porattu kallioterä on.

Kivituhka ja vesimassa ohjataan aina lokaputkella purkupaikalle, joka on tontille purku tai lavalle purku.

Tontille purkaessa tulee huomioida seuraavia asioita

  • purkupaikan lähellä ei saa olla liikennettä
  • purkupaikalle kertyy n. 10-15 m pituiselle alueelle kivituhkaa 
  • vesi imeytyy paikalla maaperään mutta mikäli sitä tulee paljon, tulee purku paikalla olla vedelle ohjausta minne se voi valua
  • vesimassa ei saa valua naapuripihoihin tai vesistöihin tai suoraan sadevesiviemäriin
  • porattaessa 115mm terällä kivituhkaa tulee n. 10 l / metriltä josta voit arvioida aineksen määrää purkupaikalla 
  • kivituhka on painavaa märkänä, punnituksissa painoa on ollut n. 100 m = 3000 kg, joten se ei ole kevyttä lapioida lapiolla

Lavalle purku

Porausyrittäjillä voi olla käytössä erinlaisia lavoja => kontteja, umpisäiliö, avolava tai kannellinen lava.

Purkulavaksi ei suositella matalareunaista rahtilavaa, joka aiheuttaa kuorma-auton hakiessa lavaa ongelmia,kun kivituhka-aines tulee reunojen yli asiakkaan pihaan, kivituhka on porauksen yhteydessä savimaista

ja sotkee asiakkaan piha-alueen ja vaatii usein isommille määrille harjakoneella puhdistuksen, mikäli kivituhkaa valuu viemäreihin => voi rakennusvalvonta vaatia viemäreiden puhdistamista, joka on kustannuksiltaan lähemmäs 1000 € toimenpide.

Lavan suositeltava koko on 5500x2500x1200mm.

Alla Youtube-kanavan kuvaa lavalle purusta ja lavan kokoa

Lavalle purku savimainen aines

Lavan kyytiin nosto tyhjänä

Traktorin peräkärriin purkua ei suositella mutta se on mahdollista tehdä, ongelmana on saada lava riittävän vesitiiviiksi ja kiviaines tiivistyy lavalle, tyhjentämiseen saattaa tarvita kaivinkonetta avuksi,

kannattaa myös huomioida minkäsyvyinen kaivo on porattavana,että kärrissä riittää kantavuus eikä vaurioiteta kärriä.